मिनिटे

शिक्षण मंडळाची बैठक इतिवृत्ते

कृपया लक्षात घ्या की सर्वात सध्याच्या मीटिंग इतिवृत्तांचा मसुदा सभेच्या तारखेनंतर 14 दिवसांनी पोस्ट केला जाईल.

June 13, 2024 Special Meeting Minutes (Executive Session)

June 11, 2024 Special Meeting Minutes

June 11, 2024 Special Meeting Minutes (Executive Session)

June 10, 2024 Special Meeting Minutes (Executive Session)

June 5, 2024 Special Meeting Mintues (Executive Session)

May 22, 2024 Special Meeting Minutes (Election Results)

May 22, 2024 Special Meeting Minutes (Acceptance of Election Results)

१५ मे २०२४ विशेष सभेचे इतिवृत्त

मे 15, 2024 नियमित बैठकीचे इतिवृत्त

7 मे 2024 अर्थसंकल्पीय सुनावणीचे इतिवृत्त

७ मे २०२४ विशेष सभेचे इतिवृत्त

एप्रिल 16, 2024 वार्षिक बीओसीईएस बजेट मतदान विशेष सभेचे इतिवृत्त 

१५ एप्रिल २०२४ विशेष सभेचे इतिवृत्त (कार्यकारी अधिवेशन)

एप्रिल 15, 2024 नियमित बैठकीचे इतिवृत्त

२६ मार्च २०२४ विशेष सभेचे इतिवृत्त (कार्यकारी अधिवेशन)

मार्च 26, 2024 नियमित बैठकीचे इतिवृत्त

5 मार्च 2024 विशेष सभेचे इतिवृत्त (कार्यकारी अधिवेशन)

5 मार्च 2024 विशेष सभेचे इतिवृत्त

फेब्रुवारी 13, 2024 नियमित बैठकीचे इतिवृत्त

१३ फेब्रुवारी २०२४ विशेष सभेचे इतिवृत्त (कार्यकारी अधिवेशन)

जानेवारी २३, २०२४ विशेष सभेचे इतिवृत्त (कार्यकारी अधिवेशन)

जानेवारी 23, 2024 नियमित बैठकीचे इतिवृत्त

१९ डिसेंबर २०२३ विशेष सभेचे इतिवृत्त (कार्यकारी अधिवेशन)

डिसेंबर 19, 2023 नियमित बैठकीचे इतिवृत्त

27 नोव्हेंबर 2023 विशेष सभेचे इतिवृत्त (कार्यकारी अधिवेशन)

नोव्हेंबर २७, २०२३ विशेष सभेचे इतिवृत्त

नोव्हेंबर २१, २०२३ विशेष सभेचे इतिवृत्त(कार्यकारी अधिवेशन)

नोव्हेंबर २१, २०२३ विशेष सभेचे इतिवृत्त

नोव्हेंबर १४, २०२३ विशेष सभेचे इतिवृत्त

१४ नोव्हेंबर २०२३ विशेष सभेचे इतिवृत्त (कार्यकारी अधिवेशन)

६ नोव्हेंबर २०२३ विशेष सभेचे इतिवृत्त 

ऑक्टोबर २४, २०२३ विशेष सभेचे इतिवृत्त

ऑक्टोबर २४, २०२३ विशेष सभेचे इतिवृत्त (कार्यकारी अधिवेशन)

ऑक्टोबर 17, 2023 विशेष सभेचे इतिवृत्त

१० ऑक्टोबर २०२३ विशेष सभेचे इतिवृत्त

१० ऑक्टोबर २०२३ विशेष सभेचे इतिवृत्त (कार्यकारी अधिवेशन)

२६ सप्टेंबर २०२३ विशेष सभेचे इतिवृत्त

सप्टेंबर 26, 2023 नियमित बैठकीचे इतिवृत्त

सप्टेंबर 18, 2023 विशेष सभेचे इतिवृत्त

१८ सप्टेंबर २०२३ विशेष सभेचे इतिवृत्त (कार्यकारी अधिवेशन)

ऑगस्ट 22, 2023 यूसीएसडी आपत्कालीन रिमोट लर्निंग प्लॅन मिनिट्स

ऑगस्ट २२, २०२३ विशेष सभेचे इतिवृत्त

ऑगस्ट 22, 2023 नियमित बैठकीचे इतिवृत्त

ऑगस्ट १४, २०२३ विशेष सभेचे इतिवृत्त

ऑगस्ट ८, २०२३ विशेष सभेचे इतिवृत्त

25 जुलै 2023 - उत्कृष्टतेचा करार 23-24 जनसुनावणी

२५ जुलै २०२३ विशेष सभेचे इतिवृत्त

जुलै 25, 2023 नियमित बैठकीचे इतिवृत्त

जुलै 6, 2023 संघटनात्मक बैठकीचे इतिवृत्त

जून 30, 2023 विशेष बैठक इतिवृत्त

जून 27, 2023 विशेष सभेचे इतिवृत्त

जून 27, 2023 नियमित बैठक इतिवृत्त

जून 22, 2023 विशेष सभेचे इतिवृत्त

मे 23, 2023 विशेष सभेचे इतिवृत्त

मे 23, 2023 नियमित बैठकीचे इतिवृत्त

मे 17, 2023 कॅनव्हास निवडणूक निकाल

मे 11, 2023 विशेष सभेचे इतिवृत्त 1

मे 11, 2023 विशेष सभेचे इतिवृत्त 2

9 मे 2023 विशेष सभेचे इतिवृत्त 1

मे 9, 2023 विशेष सभेचे इतिवृत्त 2

एप्रिल 25, 2023 विशेष सभेचे इतिवृत्त

एप्रिल 25, 2023 नियमित बैठकीचे इतिवृत्त

एप्रिल 18, 2023 अर्थसंकल्प सादर ीकरण बैठकीचे इतिवृत्त

मार्च 28, 2023 विशेष सभेचे इतिवृत्त

मार्च 28, 2023 नियमित बैठक इतिवृत्त

फेब्रुवारी 28, 2023 बैठकीचे इतिवृत्त

जानेवारी 24, 2023 बैठकीचे इतिवृत्त

डिसेंबर 13, 2022 बैठकीचे इतिवृत्त

15 नोव्हेंबर 2022 बैठकीचे इतिवृत्त

14 नोव्हेंबर 2022 विशेष बैठकीचे इतिवृत्त

25 ऑक्टोबर 2022 बैठकीचे इतिवृत्त

18 ऑक्टोबर 2022 विशेष बैठकीचे इतिवृत्त

ऑक्टोबर ६, २०२२ विशेष बैठकीचे इतिवृत्त

27 सप्टेंबर 2022 बैठकीचे इतिवृत्त

23 ऑगस्ट 2022 बैठकीचे इतिवृत्त

22 जुलै 2022 बैठकीचे इतिवृत्त

5 जुलै 2022 संस्थात्मक बैठकीचे इतिवृत्त

जून २८ . 2022 बैठकीचे इतिवृत्त

24 मे 2022 बैठकीचे इतिवृत्त

May 18, 2022 निवडणूक निकाल जाहीर

3 मे 2022 जनसुनावणी सभा इतिवृत्त

19 एप्रिल 2022 बैठकीचे इतिवृत्त

22 मार्च 2022 बैठकीचे इतिवृत्त

15 फेब्रुवारी 2022 बैठकीचे इतिवृत्त